• 30 ml blik
  • 250 ml blik
  • 1 ltr blik

Sika Aktivator-100

Sika
€8,09
(Excl. btw)
(€9,79 Incl. btw)
Op bestelling
Sika® Aktivator-100 (voorheen Sika® Aktivator) is een hechtverbeteraar voor verscheidene ondergronden. Sika® Aktivator-100 is een reinigingsmiddel en hechtverbeteraar, speciaal ontwikkeld voor de voor-behandeling van hechtvlakken bij de directe verlijming
Meer informatie

Daarom Van Dijken Pro

Veilig en gemakkelijk bestellen
Volledig assortiment kit en lijm
Korting voor zakelijke klanten
Afhalen in onze winkel
idealmastercardpinbanktransfer

Technische productgegevens:
- Chemische basis: Oplosmiddelenhoudende hechtverbeteraar
- Kleur (CSQP1) 001-1): Kleurloos tot licht geelachtig
- Soortelijke massa (CSQP 006-3 / ISO 2811-1): Circa 0,7 kg/liter
- Viscositeit 2) (CSQP 029-3 / ISO 3219): Circa 2 mPas
- Vlampunt (CSQP 007-1 / ISO 13736): -4°C
- Verwerkingstemperatuur: 5°C - 40°C
- Aanbrengen: Opbrengen en afvegen met een pluisvrije papieren tissue (wipe on/wipe off)
- Verbruik: Ca. 30-60 ml/m2
- Droogtijd 2/3) ≥15°C: 10 minuten
- Droogtijd 2/3) <15°C: 30 minuten
- Droogtijd 2/3) maximaal: 2 uur
- Opslag: Afgesloten, op koele en droge plaats; ≤ 25°C
- Houdbaarheid: 12 maanden

1) CSQP = Corporate Sika Quality Procedure
2) 23°C / 50% rel. luchtv.
3) In bijzondere toepassingen kunnen temperatuur en droogtijd afwijken

Aanbrengmethode:
- Bevochtig een schone pluisvrije goed absorberende papieren tissue met Sika® Aktivator-100 en veeg de hechtvlakken hiermee schoon.
- Breng Sika® Aktivator-100 spaarzaam en slechts eenmaal aan.
- Veeg direct na aanbrengen overtollig middel af met een schone, droge doek of een papieren tissue.
- Sluit de verpakking zorgvuldig direct na gebruik.
- De ideale temperatuur voor verwerking en oppervlak ligt tussen 15°C en 25°C.
- Langdurige blootstelling aan luchtvochtigheid maakt Sika® Aktivator-100 ongeschikt voor verwerking.
- Een eenmaal geopend blik moet binnen een maand worden opgebruikt.
- Na deze tijd, of als het product ondoorschijnend is geworden in plaats van helder, Sika® Aktivator-100 niet meer gebruiken.

Belangrijke opmerking:
- Sika® Aktivator-100 bevat oplosmiddelen die de afwerking van het oppervlak van sommige net aan-gebrachte laklagen dof kunnen maken.
- Daarom moeten vooraf tests worden uitgevoerd.
- Nooit aanbrengen op poreuze ondergronden.
- Sika® Aktivator-100 kan mogelijk niet volledig opdrogen indien het toch op poreuze oppervlakken wordt gebruikt en dan belemmert het een goede uitharding van de lijm of de afdichtkit.
- Waar nodig de aan-grenzende poreuze oppervlakken afdekken.
- Sika® Aktivator-100 die enigszins ondoorzichtig zijn geworden in plaats van helder, niet meer gebruiken.
- Sika® Aktivator-100 dient gebruikt te worden tot één maand na opening van de verpakking.
- Blootstelling voor langere tijd aan vocht uit de atmosfeer zorgt ervoor dat Sika® Aktivator-100 haar eigenschappen verliest.
- Sika® Aktivator-100 mag niet worden gebruikt voor het verwijderen of afgladden van niet uitgeharde Sikaflex® polyurethaanproducten.

Aanvullende informatie:
Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar:
- Veiligheidsinformatiebladen
- Sika voorbehandelingstabel

Basiswaarden:
- Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtests.
- In de praktijk kunnen gemeten waarden afwijken ten gevolge van factoren waarop Sika geen invloed kan uitoefenen.

Gezondheid- en veiligheidsinformatie:
- Voor informatie en advies over transport, behandeling, opslag en afvalverwerking van chemische producten wordt verwezen naar Veiligheidsinformatiebladen die gegevens bevatten over fysieke, toxicologische, milieu- en veiligheidsaspecten.

Wettelijke bepalingen:
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sikaproducten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product dient geschiktheid van het product te testen voor de beoogde toepassing. Sika houdt zich het recht voor om producteigenschappen te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Beoordelingen